Forside

Kildegårdens Venner er en forening i Herlev

 

Foreningen Kildegårdens Venner blev stiftet lørdag d. 8. november 2014 og har formål at

 

” støtte og fremme interessen for naturen og dyrene ved Kildegården og i Smør- og Fedtmosen, samt sociale arrangementer i naturen. Foreningen ønsker at støtte muligheden for at borgerne kan nyde naturen og for at styrke områdets naturliv og biodiversitet."

 

Vi finder løbende på forskellige aktiviteter og tiltage til gavn fore dyrene på Kildegården samt Naturcentrets brugere.

 

Af faste aktiviteter har vi i foråret ”Klap et lam / dyrenes dag”, deltagelse den første lørdag i oktober i ”Skumring for børn” samt ”Flink Rytter prisen” i november/december.

 

Vi har søgt støtte til at få opsat en hjertestarter, og har idéer omkring en julecafe til december, slå med le 1-2 gange om året på et stykke eng for at øge biodiversiteten og få de gamle blomsterarter og insekter tilbage, arrangere naturcafe, reparere bænke og udhuse, indsamle/ søge penge til grej, lave paddehuller, opsætte fuglekasser, uld- og filtearrangement, informationstavler.

 

Som medlem er man velkommen til at starte nye initiativer op eller komme med andre ideer.

 

I 2016 overtog vi Flink Rytter prisen i samarbejde med de lokale rideskoler. Lisbeth og Torben der bor på Kildegården blev godkendt som udsætningssted for pindsvin der har været i sygepleje. Vi har siden 2015 deltaget i Herlevs ”Skumring for børn” første lørdag i oktober med et uhyggeligt sjovt skumringsløb. I april holdt vi den årlige "klap et lam /Dyrenes dag", som igen var en stor succes. Og så må vi ikke glemme vores smukke firben, som vi i 2016 samlede ind til, da vi desværre ikke kom i betragtning til de legater vi søgte. Men det lykkedes os at samle nok ind og nu står Firbenet som et smukt minde om Naturvejleder Torben Juhl.

 

I 2015 har vi udover skumringsløb og "Klap et lam /Dyrenes dag" også repareret storkereden, plantet bærbuske og -træer, hvor vi fik dejlig støtte fra sponsorer.

 

Alle der har lyst til at give en hånd med er velkomne til at blive medlem.

Du kan se mere om foreningen og følge med i hvad der sker her https://www.facebook.com/groups/314149015449653/

 

Du kan også sende os en mail: herlev@kildegaardensvenner.dk

 

Vi glæder os til at høre fra dig

 

Bliv medlem eller støt os

 

Du kan støtte os ved at melde dig som frivillig, melde dig ind i foreningen eller give et bidrag.

 

Hvis du ønsker at være frivillig kan du skrive til os på herlev@kildegaardensvenner.dk

 

Hvis du ønsker at melde dig ind i foreningen så betaler du kr 100 pr. år. Du kan overføre til vores bank eller betale med Mobilepay med teksten "medlem" samt sende en email til vores kasserer med dit navn, adresse og oplysning om betalingsmåde.

 

Bank: Danske Bank reg.nr. 9570 konto 11620574

 

Mobilepay: 91 10 15 62

 

kasserer e-mail: marianne@dinsen.net

 

Støttebidrag kan desværre ikke trækkes fra i skat da vi er langt fra at leve op til ligningslovens krav til velgørende og almennyttige foreninger. Vi er taknemlige for hvert et bidrag, stort som lille, de kan alle være med til at gøre en forskel.

Støttebidrag indbetales på samme måde med teksten "støtte" også meget gerne angivelse af specifikt formål hvis de ønskes.

 

 

Bestyrelsen består i 2018 af:

 

Formand Lise-Lotte Rasmussen

Næstformand Lisbeth Hallengreen Adler Nielsen

Kasserer Marianne Keis Dinsen

Medlem Pia Johannessen

Medlem Torben Adler Nielsen

Medlem Mariann Bidstrup Andreasen

 

Bestyrelses suppleant Jeannie Lissau Johannessen

Bestyrelses suppleant ikke besat

 

Revisor Ejner K. Holst

 

De formelle oplysninger:

 

Vores CVR nr. er 36120878

 

Vores adresse er:

Kildegårdens Venner

c/o Lisbeth Hallengreen Adler Nielsen

Klausdalsbrovej 392

2730 Herlev

 

e-mail: herlev@kildegaardensvenner.dk

 

Regnskaber og referater fra generalforsamlinger kan rekvireres af medlemmer hos kasserer Marianne Keis Dinsen på e-mail

marianne@dinsen.net

 

Bank: Danske Bank reg.nr. 9570 konto 11620574

MobilePay 91 10 15 62

 

Klap et lam / Dyrenes dag 2016

Bestyrelsen 2016

Firbenet 2016

Copyright © All Rights Reserved